Adab Menasehati

0
51

ADAB MENASIHATI

Dr. Salahuddin Sopu

“Tolong jangan diulangi lagi. Jika kamu duduk, maka dudukloh dengan orang-orang” Imam Ahmad Ra.

Di dalarn kitabnya, _Al-jami” li Akhlaq Ar-Rawi_ (1/411) Ar Khathib Al-Baghdadi menceritakan bahwa Ahmad bin Muhammad bin Al-Fadhi Abul Abbas Al-Mu’adzin berkata, “Aku pernah mendengar Harun bin Abdullah Al-Hammal bercerita:

“Suatu malam, Ahmad bin Hanbal datang mengetuk pintu rumahku. Aku kemudian bertanya, “Siapa ini?”

Beliau menjawab, “Saya Ahmad.”

Aku pun bergegas pergi keluar. Lalu aku bertanya, “Apakah Anda memiliki keperluan wahai Abu Abdillah?”

Beliau menjawab, “Ya. Hari ini, hari ini aku disibukkan oleh sesuatu?”

Aku bertanya, “Disibukkan dengan sesuatu apa wahai Abu Abdillah?”

Beliau menjawab, “Hari ini kamu menyampaikan hadis kepada orang-orang dalam keadaan duduk di tempat berteduh, sementara mereka berada di bawah terik matahari. Tangan mereka membawa bolpen dan buku tulis.

Tolong jangan diulangi lagi. Jika kamu duduk, maka duduklah dengan orang-orang.”