Moderasi Beragama Dan Amalan Tasawuf (Bagian Pertama; Pengenalan))

0
60
Pandangan keagamaan dan kebangsaan DDI

MODERASI BERAGAMA DAN AMALAN TASAWUF

(Pandangan AG. H. Syamsul Bahri Galigo)

Pengenalan

AG. H. Syamsul Bahri Galigo adalah seorang profesor yang memiliki latar belakang pendidikan yang mengesankan.

Berikut beberapa informasi tentang beliau:

1. Pendidikan dan Gelar:

Prof. Dr. H. Andi Syamsul Bahri Galigo, Lc., M.A. menyelesaikan pendidikan al-Aliyah di Universitas al-Azhar.

MA di Universitas Kairo.

Doktor Falsafah di Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM).

Beliau merupakan Profesor/Guru Besar di Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) dan KUPU SB di Negara Brunei Darussalam.

2. Bidang Penelitian:

Beliau banyak menyelidik dan mengkaji tentang Islamic Studies, khususnya bidang: aqidah, dakwah, tasawuf dan pemikiran Islam.

3. Kuliah Umum:

Beliau pernah memberikan kuliah umum dengan tema Moderasi Beragama di Ma’had Aly As’adiyah Sengkang.

Kuliah ini membahas pentingnya moderasi dalam beragama.

Sebelumnya di UINSI Samarinda Kaltim dan Perguruan Tinggi DDI di Indonesia.

4. Kelahiran dan Keluarga:

Prof. Dr. H. Andi Syamsul Bahri Galigo dilahirkan di Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, pada tahun 1955/1374H.

Beliau merupakan putra dari pasangan Andi Galigo Petta Lolo Manggabarani dan Hj Sri Qamariah Binti Abdul Basir Puang Madda.

AG.H. Syamsul Bahri Galigo telah menulis beberapa buku dalam berbagai bidang, termasuk aqidah, tasawuf, dan dakwah.

Berikut adalah antara karya tulisnya:

1. Kunci Memahami Ilmu Tasawuf: Membincangkan Konsep Ilmu Fardu Ain dalam Islam.

Buku ini membahas konsep ilmu tasawuf dan fardu ain dalam Islam.

2. Muhadarat fi al-Aqidah Al-Islamiyyah: Ahlisunnah wal Jamaah.

Buku ini membahas aqidah dalam perspektif Ahlisunnah wal Jamaah.

3. Muhadarat Fi Adab al-Ikhtilaf: Dawabi al-Ikhtilaf.

Buku ini membahas adab dalam menghadapi perbedaan pendapat.

4. Dirasat Fi al-Fikr al-Islami al-Muasir.

Buku ini mengulas pemikiran Islam kontemporer.

5. Syaikh Yusuf Makassar dan Pembaharuan Tasawwufnya.

Buku ini membahas pemikiran dan pembaruan tasawwuf oleh Syaikh Yusuf Makassar.

6. Pengantar Ilmu Tasawuf.

Buku ini memberikan pengantar dalam mempelajari ilmu tasawuf dan amalannya.

7. Isu Pemikiran Islam.

oBuku ini membahas berbagai isu pemikiran dalam Islam kontemporer.

8. Al-Ijtihad Fi Al-Fikr al-Islamiy: Membincangkan Konsep Ijtihad Mengikut Pemikiran Ulama dan Cendekiawan Islam.

Buku ini membahas konsep ijtihad dalam pemikiran ulama dan cendekiawan Islam dunia.

9. Harakah Bathiniyah fie Mizan al-Islam: Mendedahkan Ajaran Sesat Kebatinan yang Banyak Melanda Umat Islam Asia Tenggara.

Buku ini mengungkap ajaran sesat kebatinan yang dirasa mempengaruhi umat Islam di Asia Tenggara.

10. Paradigma Dakwah Dalam Menangani Pelampau Agama.

Buku ini membahas paradigma dakwah dalam menghadapi pelampau dan ekstrimis agama terutama golongan muda Islam.

ddi abrad 1