AD-ART DDI HASIL MUKTAMAR 2022

0
956
AD-ART DDI MUKTAMAR 22-02-2022-01
AD-ART DDI MUKTAMAR 22-02-2022-01

AD-ART Darud Da’wah wal-Irsyad – Muktamar Darud Da’wah wal-Irsyad (DDI) ke-XXII digelar di Kampus UIN Sultan Aji Muhammad Idris, Samarinda. Selain memilih kepengurusan, dalam mukatamar tersebut juga dirumuskan AD-ART Darud Da’wah wal-Irsyad .
Ini adalah AD-ART hasil muktamar DDI ke-XXII.

ddi abrad 1