Al-Luma’ fi Ushul Fiqhi Bab Ijma’

0
158

AG. Prof. Dr. H. A. Syamsul Bahri AG., Lc. MA.

Bab 51
Makna Ijma’ dan menetapkannya sebagai hujjah atau dalil

Ijma’ dalam bahasa ada 2 makna:
1) Sepakat akan sesuatu
2) Berkeinginan melakukan sesuatu

Makna secara Syara’: Kesepakatan Ulama terhadap hukum atas sesuatu yang baru.

Pasal 230
Ijma’ merupakan salah satu dari hujjah syar’iyyah.

Dalil bahwa Ijma’ itu Hujjah:
1) Surah an-Nisa ayat 115

ويتبع غير سبيل المؤمنين

Mengikuti jalan orang-orang beriman: wajib
Menyelisihinya: haram

2) Sabda Rasulullah:

لا تجتمع امتي علي الخطأ

Umatku tidak akan bersepakat dalam kesalahan.

لا تجتمع امتي علي الضلالة

Umatku tidak akan bersama-sama dalam kesesatan.

من فارق الجماعة قيد شبر، فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه

Barang siapa memisahkan diri dari jama’ah umat Islam sedikit saja, maka dia telah terkeluar dari golongan Islam.

Rasulullah melarang mengucilkan diri (الشذوذ).

Pasal 231
Ijma’ adalah salah satu hujjah dari sisi Syara’

Pendapat bahwa Ijma’ adalah hujjah dari sisi akal dan Syara’, adalah keliru.

Karena akal tidak bisa mencegah untuk bersepakat dalam kesalahan.

Bab 52
Kapan Ijma’ terlaksana dan bagaimana menjadikannya sebagai hujjah.

Ijma’ itu tidak akan terjadi kecuali ada dalil.

Dalilnya baik dari al-Quran ataupun dari Hadis Rasulullah Saw.

Seperti halnya:
1) Ru’yatul Hilal
2) 2 adzan saat Juma’t

Karena dilakukan bersama-sama oleh para sahabat saat itu.

Pasal 233
Ijma’ adalah hujjah pada seluruh hukum agama.

Adapun hukum akal ada 2:
1) Yang wajib mendahulukan ilmu dengan kesahihannya dari pada ilmu dengan sahnya as-sam’u. Seperti: alam ini baru.

2) Tidak perlu mendahulukan ilmu dari pada as-sam’u. Seperti bolehnya ru’yah.

Tanya Jawab:
1) Alimin Amin

Tanya:

Kesahihan Kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali?

Jawab:

Imam Al-Ghazali adalah salah seorang Faqih Mazhab asy-Syafi’iy, patut sebagai rujukan.

Merupakan thabaqah ke-4 dari Imam asy-Syafi’iy.

Kitab Mukasyafatul Qulub, penting menjadi rujukan bidang ilmu jiwa.

Hadis-hadis dalam Kitab Ihya’ Ulumuddin telah ditahqiq oleh Muhaddisin, dan tidak ditemukan hadis palsu.

Jika ada hadis Dhaif, kalangan Ahlu sunnah wal jama’ah memanfaatkannya untuk Fadhailul Amal.

Hadis dhaif memungkinkan naik derajatnya jika ada hadis semakna yang lebih baik kualitas hadisnya.

Hujjatul Islam, disematkan kepada Ulama sekurang-kurangnya menghapal 300 ribu hadis.

2) Ust. Dr. Abdullah

Ada 3 kontribusi Al-Ghazali pada kalangan barat:
1) Aspek Teologi
2) Aspek Psikologi
3) Aspek Filsafat

Jawab:

Pendapat yang mendiskreditkan imam Al-Ghazali, mungkin kurang membaca dan memahami dengan mendalam kitab-kitab beliau.

Kalangan barat umumnya tidak mengambil 100% isi dan makna kitab ulama muslim seperti Imam Al-Ghazali.

Misalnya, banyak yang membaca kitab Ibnu Arabi, salah memahami karena belum paham metode membaca dan menelaah kitab turas.

Imam an-Nawawi menjadi Faqih salah satunya karena mempelajari kitab-kitab karangan Imam Al-Ghazali.

Mempelajari kitab-kitab imam Al-Ghazali, ada urutan dan peringkatnya untuk tarbiyah, bagaimana langkah-langkah memahami ilmu tauhid, Fiqhi dan tasawuf.

Janganlah kita ikut merendahkan imam Al-Ghazali.