Ilmu Sharaf: Objek dan Manfaat

0
296

Pada Pengajian kali ini yang menjadi pembahasan ialah tentang ilmu sharaf.

Objek ilmu sharaf serta manfaat mempelajari ilmu sharaf.

Al-Mukarram AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle menulis didalam kitabnya bahwasanya:

1. Ilmu Sharaf ialah ilmu yang mempelajari tentang:

a. bentuk-bentuk kata dalam bahasa arab, dan

b. keadaan-keadaannya.

2. Objek ilmu sharaf ialah:

a. isim mu’rab (isim yang dapat berubah bentuk), dan

b. fi’il mutasharrif (fi’il yang dapat berubah bentuk).

Serta tidak membahas tentang:

a. isim mabni (isim yang tidak dapat berubah bentuk), dan

b. fi’il jamid (fi’il yang tidak dapat berubah bentuk)

3. Buah atau Manfaat mempelajari ilmu sharaf ialah mengetahui bentuk bentuk kata yang mesti digunakan sebelum merangkainya menjadi sebuah kalimat.

Disampaikan oleh Muh. Aslam Latang Addary, S.Ag. SH.

ddi abrad 1