Karya Tulis AG. Prof. Dr. H. A. Syamsul Bahri AG., Lc., MA.

0
227
Anre Gurutta Prof. Dr. H. A. Syamsul Bahri A. Galigo, Lc., MA
Pengajian Kitab bersama Anre Gurutta Prof. Dr. H. A. Syamsul Bahri A. Galigo, Lc., MA

1-Kitab Aqwal ulama_Zikir Mujarrad
2-Kitab Asyariyah_Madrasah Ibnu Taymiah
3-Kitab Asy’ariyah_Mu’tazilah_Hanabilah
4-Kitab Aqidah Ahli Sunnah_Imam Asy’ariy
5-Kitab Bulugh_Ma’mul fil Mawlid
6-Kitab Da’wah_Islamiyyah di Era Globalisasi
7-Kitab Dialog_Antar Umat beragama.
8-Kitab Dirasat_Turas Tasawwuf Sunniy
9-Kitab Imam Asy’ariy antara hakikat_waham
10-Kitab Imam Asy’ariy dan Metode Kritik_taqyim
11-Kitab Imam Asy’ariy fil_fikr_falsafiy
12-Kitab Imam Asy’ariy_Kajian Turki Moderen
13-Kitab Konsep Akhlak dlm Quran_kareem
14-Kitab Mabda’ Islam_Ya’lu wala Yu’la alaih
15-Kitab Manhaj Wasatiyah Imam Asy’ariy
16-Kitab Panduan_Ibadah (Mazhab Syafi’iy)
17-Kitab Pengantar Ilmu Aqidah (ASWJ)
18-Kitab Siasah_Syar’iyyah_Imam Asy’ariy.
19-Kitab Studi Turas Imam Asy’ariy
20-Kitab Tarikh_Tasyri Islamiy (Madkhal)
21-Kitab Tuhfatul_Akhyar fi_’ad’iyah
22-Kitab Baina al_Wasatiah wal_Awlamah

23-Kitab al-Ru’yah manamiyah fi Manzur_Islamiy

24-Kitab Daf’u_Syubahi TASYBIH (Ibnu Jawzie)

25-Kitab Dirasat ‘an Tarbiyah Islamiyah (Sarnojie)

26-Kitab Mawlud_Nabi Muhammad

27-Kitab Muqaddimaat Syaikh Saqqaf.

28-Kitab Safinatun_Najaa Fiqh Syafi’ie

29-Kitab Tajdid al-din_Mafhum Islami.

30-Kitab Tibb Arab di zaman Nabiy

31-Kitab al-Tibb_Dirasat_Ahadits rasul

32-Kuliah Akhlak dan Tasaswuf Islam

33-Kuliah Sejarah Islam Di Nusantara

34-Kitab Pendidikan Aqidah (Monograf)

35-Rasail Qadaya_Mua’asirah fil mujtama’

36-Risalah ASWAJA (Hasyim_Asy’arie)

37-Ta’ammulat Fil_Qadaya_Islamiyyah

38-Risalah Pemikiran Islam Kontemporer

39-Buku Ahli Sunnah Waljama’ah (Pengaruh)

40-Buku Ahli Sunnah Waljama’ah (Sejarah)

41-Buku Anre Gurutta dlm Membangun DDI

42-Buku ASWJ dan Da’wah Addariyah

43-Buku ASWJ dan Doktrin Addariyah

44-Buku AGH Abd Rahman Ambo Dalle

45-Buku Aliran Syiah_Mazhab Ahli Bait

46-Buku Al-Nafhah al-Sailaniyyah (kajian)

47-Buku Pegangan Aqidah Islam di Nusantara

48-Buku Budaya Islam di Nusantara

49-Buku Ibnu Khaldun dan Tarbiyah

50-Buku Ilmu Tasawuf dan Amalan Tarekat

51-Buku Imam Abu Abdlillah al-Syafi’ie

52-Buku Imam Abu Zakariya Nawawie

53-Buku Rujukan KE DDI AN 2020

54-Buku Kenduri Tahlil (Amalan Masyarakat)

55-Buku Kenduri Tahlil (Analisis Syari’ah)

56-Buku Kenduri Tahlil (Pandangan Ulama)

57-Buku Makna Bid’ah Menurut Syari’ah Islam

58-Buku Manhaj Dakwah dan Ektrimisme

59-Buku Membangun Modal Insan_Piagam Madinah

60-Buku Nabi Yusuf dan Zulaikha (tafsir)

61-Buku Pemikiran Islam & Ekstrimisme

62-Buku Pendidikan Akhlak Umdat_Muhtajin

63-Buku Pendidikan Aqidah Amalul_Ma’rifah

64-Buku Pengantar Aqidah Ahlu Sunnah wal-Jama’ah

65-Buku Peranan Ulama Turki_pertahan ASWJ

66-Buku Perkembangan Tasawuf di Nusantara

67-Buku Syaikh Ahmad Sirhindi (tasawuf)

68-Buku Syaikh Muh Yusuf al-Taj (tasawuf)

69-Buku Tasawuf Ahlu Sunnah wal-Jama’ah

70-Buku Wahabisme & Salafi Modern

71-Buku Ibnu Miskawaihi_Pemikiran tarbiyahnya

72-Buku Kajian Nuzul al-Quran al-Kareem

73-Buku Kalimah Tawhid & Zikrullah

74-Buku Madzhab_Fiqhi Ahlu Sunnah wal-Jama’ah