Membina Kembali Masyarakat Islam

0
191
Tafsir Surah An-Nashr dan Al-Kafirun

AG. Prof. Dr. H. A. Syamsul Bahri AG, Lc., MA.

Peringkat ini dimulai dengan kejatuhan kota Baghdad dan diakhiri dengan kesadaran umat Islam tentang kemunduran mereka yaitu dari tahun 1250 – 1500 M.

Pada peringkat ini terdapat ahli fikir Islam yang coba mencari formula untuk membebaskan diri daripada faktor-faktor yang menyebabkan kelemahan umat Islam serta berusaha mengatasi faktor-faktor yang memecahbelahkan perpaduan atau kesatuan umat Islam.

Di samping berusaha ke arah perpaduan dan ikatan baru yang lebih kuat dan teguh.

Antara faktor yang mendorong ahli fikir Islam berusaha membina kembali masyarakat Islam ini ialah:

(a) Terdapat kesan-kesan yang negatif di dalam aliran atau mazhab pemikiran Islam pada akhir peringkat pertama seperti berlakunya fanatik terhadap sesuatu aliran atau mazhab, berlakunya ekstrimisme terhadap sesuatu konsep atau ide dan hukum.

Di samping itu berleluasanya fahaman bid’ah dan khurafat di kalangan masyarakat serta lahirnya golongan cerdik pandai yang tidak menaruh kepercayaan terhadap kewibawaan orang-orang yang terdahulu.

Tegasnya pada period ini orang Islam tidak banyak mengalami kemajuan khususnya dalam bidang pemikiran.

Tidak ada lagi kemajuan ilmiah sebagaimana yang terjadi pada zaman klasik.

Pintu ijtihad seakan-akan tidak terbuka. Pemikiran menjadi statik.

Umat Islam dalam keadaan mundur dan lemah.

(b) Disebabkan kemunduran dan kelemahan umat Islam akibat kekalahan dan kejatuhan kota Baghdad ke tangan tentara Mongol.

Pada tahun 1258 M tentara Mongol yang dipimpin Hulagul Khan telah berhasil memusnahkan kota Baghdad, yaitu pusat pemerintahan Abasiyyah.

Kejatuhan kota Baghdad ini merupakan malapetaka besar bagi umat Islam.

Pada masa yang sama, umat Islam juga menghadapi peperangan dengan umat Nasrani Eropa yangdiberi nama Perang Salib.

Ia merupakan peperangan golongan Nasrani Eropa dengan Kaum Muslimin sepanjang tahun-tahun 1097 – 1292 M.

Sepanjang lebih kurang 2 abad itu, umat Islam menghadapi 7 kali perang Salib yang dari satu segi memperlihatkan kemenangan, tetapi dari segi yang lain merupakan satu kekalahan bagi umat Islam.

Memang dari segi ketentaraan, umat Islam berhasil mengalahkan tentara Nasrani tetapi dari segi jangka panjangnya, puak Nasrani banyak mengaut keuntungan hasil dari pertembungan dan pertemuan mereka dengan peradaban dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang Islam.

Meskipun mereka senantiasa kalah dalam peperangan ini, namun dengan berlakunya pertembungan dengan dunia Islam itu membolehkan mereka membawa pulang khazanah ilmu pengetahuan Islam ke Eropa.

Tegasnya, kita dapati bahwa setelah kejatuhan khilafah Bani Abasiyyah, suasana politik dan pemerintahan orang-orang Islam berada dalam kehancuran.

Memang setelah itupun masih ada orang Islam yang dapat mendirikan pemerintahan.

Umpamanya khilafah Uthmaniyyah di Turki, Safawi di Parsi dan Moghol di India yang berkuasa dari 1500 – 1800 M.

Sesudah tahun 1800 M pemerintahan mereka mula menurun dan akhirnya kalah dalam persaingan dengan bangsa lain terutama bangsa Eropa.

Termasuk dari segi pembangunan material dan peradaban intelektual serta keagamaannya tidaklah lagi mampu memulihkan kegemilangan sebelumnya.

Oleh karena fakta-fakta inilah, lahir ahli-ahli fikir Islam yang merasa terpanggil untuk merubah keadaan ini.

Antara usaha-usaha yang telah mereka laksanakan ialah:

(a) Menghindarkan sifat fanatik terhadap sesuatu golongan.

Menyeru umat Islam supaya kembali kepada ijtihad dan pembinaan ilmu dan menolak ekstrimisme serta coba menghormati pandangan ulama-ulama lain dalam masalah-masalah keagamaan.

(b) Coba memperjelaskan serta membedakan ajaran-ajaran serta pandangan hidup Islam yang sebenarnya dari yang bukan Islam dengan cara kembali kepada ajaran al-Quran dan

Sunnah mengikut panduan ulama terdahulu serta menjadikan kedua-dua sumber itu sebagai asas berfikir dan asas dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupan umat Islam.

Inilah antara usaha-usaha dan saranan yang dibawa oleh pemikir-pemikir Islam di peringkat ini.